Каталог

 • 0
 • 0 0

  Немає товарів у кошику.

Принцип роботи теплового насоса

1-50 Газоподібний холодоагент (6 ° С) надходить в компресор для стиснення.

2-50 Компресор використовуючи електричну енергію стискає газоподібний холодоагент, при цьому його тиск і як наслідок температура холодоагенту збільшуються згідно універсального газового закону Менделєєва-Клапейрона.

3-50 Нагрітий холодоагент (85 ° С) під високим тиском надходить в конденсатор. В конденсаторі відбувається передача тепла від нагрітого хладгента теплоносія (повітря або воді, в залежності від типу конденсатора). В результаті халадагент охолоджується і відбувається процес конденсації (перехід з газоподібного стану в рідке).

4-50 Після конденсатора встановлений розширювальний вентиль. Функція розширювального вентиля – знизити тиск холодоагенту. Внаслідок зниження тиску температура також падає.

5-50 Пройшовши через розширювальний вентиль холодоагент надходить у теплообмінник, який розташований на вулиці (випарник). У випарнику холодоагент випаровується (переходить з рідини в газ) або простіше сказати закипає. При цьому температура кипіння холодоагенту нижче температури зовнішнього повітря (нормальна температура кипіння фреону R22 при атмосферному тиску -40 ° С). У процесі кипіння фреон відбирає тепло зовнішнього повітря. Далі цикл відбувається знову.

Простіше кажучи, компресор працює не для вироблення тепла, а для її переміщення з вулиці в приміщення. Тому, витрачаючи всього 1 кВт електричної потужності для обертання валу компресора, ми отримуємо 3,5 – 5,0 кВт тепла на конденсаторі.

Конструкція повітряного теплового насосаса

Тепловий насос – це холодильна машина, основними вузлами якої є:

1-50 Компресатор (находиться в зовнішньому блоці)

2-50 Конденсатор (внутрішній теплообмінник)

3-50 Розширювальний вентель

4-50 Випарник (зовнішній теплообмінник)

Режим охолодження

Тепловий насос Zubadan здатний працювати як в режимі нагріву так і в режимі охолодження. Для роботи в режимі охолодження використовуються фанкойли, холодні стіни і стелі, а також можна використовувати теплу підлогу.

Звідки тепло в холодному повітрі?

Звідки тепло в холодному повітрі?

 • Для того щоб відповісти на це питання потрібно згадати формулу зі шкільної фізики:
 • Q = c x m x (T1 — T0)
 • Q – кількість теплоти, вимірюється в Джо­у­лях [Дж];
 • c – питома теплоємність речовини, из­ме­ря­ет­ся в [Дж/кг*°С]. 
 • m – маса речовини, вимірюється в килограмах [кг];
 • T0 – початкова температура, вимірюється в градусах цельсія [°С];
 • T1 – кінцева температура, вимірюється в градусах цельсія [°С];
 • Приклад. Скільки тепла можна відібрати у 1 м3 повітря при початковій температурі -20 ° С, якщо випарник теплового насоса здатний відібрати Δ10°С?
 • Питома теплоємність повітря дорівнює 1003 Дж/кг*°С
 • Щільність повітря дорівнює 1,225 кг/м3
 • Q = 1003 x 1,225 x (-20 — (-30)) = 12286,75 [Дж] 
 • Відповідь: 1 м3 повітря містить кількість теплоти рівне: Q=12286,75 [Дж] = 3,4 Вт*година

Вентилятори зовнішнього блоку Zubadan PUHZ-SHW230YKA мають максимальну продуктивність 8400 м3 / год, що дозволяє витягувати до 28,56 кВт * год теплової енергії.

Тепловий насос в системі опалення / охолодження

1-50 Газообразный хладагент (6 °С) поступает в компрессор для сжатия.

2-50 Компрессор используя электрическую энергию сжимает газообразный хладагент, при этом его давление и как следствие температура хладагента увеличиваются согласно универсального газового закона Менделеева—Клапейрона.

3-50 Нагретый хладагент (85 °С)  под высоким давлением поступает в конденсатор. В конденсаторе происходит передача тепла от нагретого хладгента теплоносителю (воздуху или воде, в зависимости от типа конденсатора). В результате халадагент охлаждается и происходит процесс конденсации (переход из газообразного состояния в жидкое).

4-50 После конденсатора установлен расширительный вентиль. Функция расширительного вентиля —  понизить давление хладагента. Вследствие понижения давления температура также падает.

5-50 Пройдя через расширительный вентиль хладагент поступает в теплообменник, который расположен на улице (испаритель). В испарителе хладагент испаряется (переходит из жидкости в газ) либо проще сказать закипает.  При этом температура кипения хладагента ниже температуры наружного воздуха (нормальная температура кипения фреона R22 при атмосферном давлении -40 °С). В процессе кипения фреон отбирает тепло наружного воздуха. Далее цикл происходит снова.

Проще говоря,  компрессор работает не для выработки тепла, а для ее перемещения из улицы в помещение. Поэтому, затрачивая всего 1 кВт электрической мощности для вращения вала компрессора, мы получаем 3,5 — 5,0 кВт тепла на конденсаторе.

Конструкция воздушного теплового насоса

Тепловой насос — это холодильная машина, основными узлами которой являются:

1-50 Компрессор (находится в наружном блоке)

2-50 Конденсатор (внутренний теплообменник)

3-50 Расширительный вентиль

4-50 Испаритель (наружный теплообменник)

Режим охлаждения

Тепловой насос Zubadan способен работать как в режиме нагрева так и в режиме охлаждения. Для работы в режиме охлаждения используются фанкойлы, холодные стены и потолки, а также можно использовать теплый пол.

Откуда тепло в холодном воздухе?

 • Для того чтобы ответить на данный вопрос нужно вспомнить формулу из школьной физики:
 • Q = c x m x (T1 — T0)
 • Q – ко­ли­че­ство теп­ло­ты, из­ме­ря­ет­ся в Джо­у­лях [Дж];
 • c – удель­ная теп­ло­ём­кость ве­ще­ства, из­ме­ря­ет­ся в [Дж/кг*°С]. 
 • m – масса вещества, измеряется в килограммах [кг];
 • T0 – начальная температура, измеряется в градусах цельсия [°С];
 • T1 – конечная температура, измеряется в градусах цельсия [°С];
 • Пример. Сколько тепла можно отобрать у 1 м3 воздуха при начальной температуре -20 °С, если испаритель теплового насоса способен отобрать Δ10°С?
 • Удельная теплоемкость воздуха равна 1003 Дж/кг*°С
 • Плотность воздуха равна 1,225 кг/м3
 • Q = 1003 x 1,225 x (-20 — (-30)) = 12286,75 [Дж] 
 • Ответ: 1 м3 воздуха содержит количество теплоты равное: Q=12286,75 [Дж] = 3,4 Вт*час

Вентиляторы наружного блока Zubadan PUHZ-SHW230YKA имеют максимальную производительность 8400 м3/час, что позволяет извлекать до 28,56 кВт*час тепловой энергии.

Тепловой насос в системе отопления/охлаждения

ecodan grafik de
 1. Зовнішній блок – тепловий насос
 2. Внутрішній блок – гідромодуль
 3. Бак ГВП (гарячого водопостачання)
 4. Буферний бак системи опалення / охолодження
 5. Триходовий клапан (функція ГВП)
 6. Бездротовий пульт управління

Для опалення краще використовувати низькотемпературну систему «тепла підлога», це дозволяє домогтися максимальної енергоефективності.

Тепловий насос також можна впровадити в існуючу систему опалення. Для цього необхідно буде підключити старий котел і систему опалення до буферної ємності

Для роботи в режимі охолодження використовуються фанкойли, тепла підлога, холодні стіни або стелі.

Скільки електроенергії буде споживати тепловий насос?

Сертифікати енергоефективності теплових насосів Zubadan c зазначенням сезонного енергоспоживання.

Як добитися максимальної економії?

Споживання буде залежати від чотирьох чинників:

 • Параметри будівлі, геометрія, напрямок по сторонах світу.
 • Рівень енергоефективності. Простіше кажучи – якість утеплення будівлі, чим краще буде утеплений Ваш будинок, тим менше тепла буде потрібно для його обігріву. Значно дешевше утеплити будинок і поміняти вікна, ніж купувати більш потужний тепловий насос.
 • Кліматична зона. Природно що споживання в м.Київ буде трохи більше ніж в м.Одеса, так як клімат південного регіону більш м’який.
 • Прилади опалення. Тепловий насос має найвищі показники енергоефективності при роботі з низькотемпературними опалювальними приладами (тепла підлога, фанкойли, теплообмінники вентиляції). При роботі на старі чавунні радіатори споживання теплового насоса буде вище, так як тепловий насос повинен буде гріти воду до 50-60 ° С, на відміну від 30-35 ° С в випадку з теплою підлогою або фанкойлами. Які прилади опалення краще для теплового насоса?

Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо щоб відсоток низькотемпературних приладів був дорівнювати не менше 75% і більше.